Om

”Utforskaren” betyder The Explorer på engelska.

”Jag tror att nyfikenheten till att alltid vilja gå ett steg längre, för att se vad som finns runt hörnet, är kärnan i utforskning. Ju mer du lär dig, desto mer inser du hur lite du faktiskt vet och hur mycket det finns att upptäcka. Det är det som får mig att fortsätta.”

/Lars Larsson

Larsson försöker lokalisera den exakta positionen där Sven Hedin ritade detta panorama i Iran 1906. Foto: Adrian Nordenborg.